top of page
Zoeken
  • Dennis

Papieren schenking in de toekomst minder voordelig?

Een schenking onder schuldigerkenning is een veelgebruikte optie om vermogen op papier aan de kinderen over te dragen. Daarmee wordt erfbelasting bespaard. Door een voorgestelde wetswijziging wordt dit vanaf 2022 echter minder lucratief.


Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt u ten overstaan van de notaris ‘op papier’ een bedrag aan (meestal) uw kind(eren).


U kunt ook zonder notaris schenken op papier, maar dan moet de schuld uiterlijk 180 dagen voor uw overlijden zijn afgelost, want anders vindt er geen besparing van erfrecht plaats.


Bij een schenking onder schuldigerkenning erkent u dit bedrag schuldig te zijn. Er verdwijnt dus op dat moment geen geld uit uw vermogen. Pas bij uw overlijden is dat bedrag door uw kind(eren) opeisbaar en komt dat bedrag dus in mindering op uw nalatenschap, waardoor er erfbelasting wordt bespaard.


Wel moet u daadwerkelijk jaarlijks een rente van 6% aan uw kind(eren) vergoeden. Die rente is bij u weliswaar niet aftrekbaar, maar bij uw kind(eren) ook niet belast.


De schuldig erkende bedragen vormen bij u wel een ‘aftrekbedrag’ in uw box 3-vermogen. Bij uw kind(eren) moet de vordering worden opgenomen in hun box 3-vermogen, maar daar staat tegenover dat ze de eventueel daarover verschuldigde rendementsheffing (globaal 30% van 5,33% van de schuldigerkenning) van box 3 simpel kunnen voldoen uit de ontvangen rente van 6%.


U erkent schuldig te zijn aan uw dochter € 100.000. Voor u een besparing aan rendementsheffing over € 100.000 in box 3, bij uw dochter vermogensrendementsheffing over die € 100.000. Maar deze is altijd minder dan de € 6.000 rente die zij jaarlijks van u ontvangt.


Hoe pakt dit fiscaal uit?

Over de schuldigerkenning is op dat moment wel schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking van € 100.000 bedraagt de schenkbelasting maximaal 10% (nog afgezien van de heffingsvrije voet). Zonder schuldigerkenning is over het erfdeel van uw kind(eren), als dit dan meer is dan ca. € 147.000, 20% erfrecht verschuldigd.


Maximaal bespaart u dus 10%, want bij uw overlijden komt de vordering van uw dochter op u van (in dit voorbeeld) € 100.000, in mindering op uw (belaste) nalatenschap. Als u aldus jaarlijks een bedrag schuldig erkent, kan er een hoop erfbelasting worden bespaard. Een ‘papieren’ schenking is vanwege deze tarieven feitelijk alleen interessant bij een jaarlijkse schuldigerkenning van maximaal zo’n € 130.000.


Anders vanaf 2022?

Volgens een wetsvoorstel is de schuld vanaf 2022 bij u dan niet langer integraal aftrekbaar van uw overig box 3-vermogen. Bezittingen in box 3 kennen dan nog steeds een verondersteld rendement van (thans) 5,33%, maar schulden drukken dat fictieve rendement slechts voor 3,03%. Op familieniveau betekent dit dus een hogere belasting.


U kunt dit nadeel voorkomen door uw schuld in 2022, mits het wetsvoorstel inderdaad wordt aangenomen, af te lossen.


U kunt ook overwegen om thans herroepelijk te schenken. Mocht de wetswijziging doorgang vinden, dan herroept u de door u gedane schenking. Of u laat bij de notaris vastleggen dat u de schenking (deels) herroept tot zover er bij u nog vermogensbestanddelen tegenover staan in box 3.

1 weergave0 opmerkingen
bottom of page